പ്രകൃതി സംരക്ഷത്തിന് ദിശാബോധം നൽകി പ്രൊഫ. എം. കെ. പ്രസാദ് വിടവാങ്ങി.

posted in: News Room | 0

കേരളത്തിലെ മുൻ നിര പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനും എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ ഗവേഷണ നിലയത്തിന്റെ ഉപദേശക സമിതി അധ്യക്ഷനുമായ പ്രൊഫ. എം കെ പ്രസാദ് നിര്യാതനായി. എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ ഗവേഷണ നിലയത്തിന്റെ ഉപദേശക സമിതിയുടെ ചെയർമാൻ ആയി ദീർഘകാലം സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു. അതിലുപരി, അദ്ദേഹം സ്ഥാപനത്തിന്റെ സുഹൃത്തും, മാർഗ്ഗദർശിയും, അഭ്യൂദയകാംഷിയും ആയിരുന്നു. സ്ഥാപനത്തിന്റെ വളർച്ചയുടെ ഓരോ … Continued

Book distribution for libraries

posted in: News Room | 0

The first phase of ‘library support’ activity, part of HDFC Bank-supported Holistic rural development programme where books and book shelves are given to libraries from 14 villages was inaugurated by Hon.K.N.Unnikrishnan, MLA,Vypin. 14 selected libraries from Elamkunnapuzha, Edavankkad,Njarackal, Nayarambalam,Kuzhupilly and … Continued

Training on Popularization of Eco-Friendly Technologies

posted in: News Room | 0

Training on Popularization of Eco-Friendly Technologies: Biofertilizers & Biopesticides for Soil & Crop Health Management among Spices Cultivating Farmers of Wayanad, Kerala A two-day online training programme was organized on soil health management through the application of eco-friendly technologies from … Continued

Champion Conservationist

posted in: Farmers Corner | 0

Spread over one and a half acres of land, Nandakumar’s lush green coffee garden is a sight of its own as it harbours many rare and threatened plant species of Western Ghats. What makes this garden unique is Nandkumar’s passion … Continued

Magician of the Pepper Vines: Muhammadali

posted in: Farmers Corner | 0

In today’s story, we are going to talk about an extraordinary achievement by a self-reliant farmer, Mr. Muhammadali from Muttil Gram Panchayat of Wayanad district. It won’t be an exaggeration to call Mr. Muhammadali a magician of pepper vines on … Continued